thetastefood

ผู้ป่วยที่ให้ อาหารทางสายยาง จะสามารถกลับมาทานอาหารได้ปกติหรือไม่ ?

ผู้ป่วยที่ให้ อาหารทางสายยาง จะสามารถกลับมาทานอาหารได้ปกติหรือไม่ ? การให้อาหารทางสายยาง เป็นการรักษาทางการแพทย์อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีการให้อาหารสำหรับผู้ที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือกลืนอาหารเองไม่ได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะขาดสารอาหาร จึงต้องมีความจำเป็นที่จะต้องให้อาหารทางสายยาง เพื่อไม่ให้ขาดสารอาหารและยังเป้นการปรับสมดุลให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายด้วย

อาหารทางสายยางสำหรับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

อาหารทางสายยางสำหรับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง กลุ่มโรคทางเดินหายใจในปัจจุบันนี้ พบมากพอๆกับ กลุ่มโรคหัวใจที่เป็นอันดับต้นของประเทศ โดยโลกนี้นั้นเกิดจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ที่สะสมเป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้เกิดปัญหากับถุงลมในปอด ที่ไม่สามารถแลกการ์ดออกซิเจนได้ตามปกติ

อาหารผู้ป่วย ที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยโรคซึม

อาหารผู้ป่วย ที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยโรคซึม โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตที่พบได้ทั่วไปทั้งโลกโดยทำให้เกิดความคิด และพฤติกรรมในเชิงลบซึ่งผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรได้รับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ โดยมีข้อแนะนำให้สังเกตอาการเริ่มต้นของโรคซึมเศร้า โดย แพทย์หญิงจุฑาวดี หล่อตระกูล เพื่อตัวเองและคนที่คุณรักจะได้รู้ตัวกันก่อนอย่างทันท่วงที